مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمود
نام خانوادگی:اکبری
نخصص ها:فقه و اصول ، ادیان و مذاهب ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

اینجانب محمود اکبری در سال 1351 در مدرسه آیت الله گلپایگانی به تحصیل علوم دینی پرداختم و پس از هفت سال تحصیل نزد اساتید بزرگی چون آیت الله حسین تهرانی، مدرس افغانی، آیت الله صلواتی، آیت الله مقتدایی و یک دوره خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی شرکت کردم و پانزده سال در دروس فقه آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم شیرازی شرکت کردم و مدت سه سال دروس موسسه ادیان و مذاهب حوزه را طی کردم.
بدایه و نهایه علامه طباطبایی را نزد استاد فیاضی و منظومه سبزواری را نزد آیت الله یحیی انصاری به اتمام رساندم و از سال 59 برنامه های تبلیغی در قالب کلاسداری و منبر و پاسخ به سوالات از مدارس و دبیرستان ها پرداختم و از سال 74 شروع به تالیف و نشر کتاب های متناسب با نسل جوان پرداختم و هم اکنون 40 اثر چاپ شده و 10 اثر آماده چاپ دارم. بدان امید که مورد توجه خداوند متعال واقع شود.