نقش سیستم اطلاعات جغرافیای مشارکتی در مدیریت شهرهای کشورهای در حال توسعه
54 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1384 - شماره 217 و 218 »6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی