نارسائی های توزیع فضایی تاسیسات شهری دو گنبدان (گچساران)
67 بازدید
محل نشر: فضای جغرافیایی » بهار و تابستان 1384 - شماره 13 »(28 صفحه - از 61 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی